• Auction Rules

Osmanlıca Kitap - Dergi - Gazete Müzayedesi 2

Live auction start time: 18 December 2018 20:05

Osmanlıca Kitap - Dergi - Gazete Müzayedemiz 18 ARALIK 2018 saat: 20:00 'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. Saat 20:05 'de canlı mezat sistemiyle tek tek sonlandırılacaktır.

Lot Number: 5 » Kitap Dergi Gazete

Polis Mecmuası

İstanbul 1333-1335

Sayı:87. sayıdan 110. sayıya kadar.
1333-1335 tarihleri arasında yayınlanmış sıralı dergiler.
Ciltli, cildi biraz yıpranmış.

Lot Number: 6 » Kitap Dergi Gazete

Esâmî-i Mahallât

12 sayfa. Kitabın basım bilgileri bulunmamaktadır.

İstanbul'da bulunan mahalleler ve isimleri ile ilgili bir kitapçıktır.

Lot Number: 7 » Kitap Dergi Gazete

Düstur Zeyl 1 ve 4

Matbaa-i Amire, 1882
617 sayfa

Düstur zeyl 1 ve 4
Güzel ciltli
1-364+1-253 Toplam 617 sayfa

Lot Number: 8 » Kitap Dergi Gazete

DÜSTUR 3.CİLD

571 sayfa. Matbaa-i Âmire, 1293 İstanbul

Güzel, bez ciltli.

Lot Number: 11 » Kitap Dergi Gazete

Divân-ı Belâgat Unvân-ı Hafîz Ulvî/Hafız Ali Bedreddin

168 sayfa. Hacı Mustafa Efendi Matbaası, 1290 İstanbul

Kitabın ön ve arka kapaklarında el yazısı ile notlar ve kitabın içinde şiir metinlerinin bulunduğu el yazısı bir sayfa mevcut.

Lot Number: 14 » Kitap Dergi Gazete

Müntehabat-ı Âsâr/Rifat Paşa

1259 İstanbul

Tanzimat-ı Hayriyeye Dair Memalik-i Mahrusaya Gönderilen Ferman-ı Âliyenin suretidir s. 1-98
Kitabın devamı 1. sayfadan başlayarak muhtelif konuları ele alıyor. Rusya Muharebesi tarihi ile başlıyor. s:1-77  Kitap ciltli ancak biraz yorgun.

Lot Number: 16 » Kitap Dergi Gazete

Tercüme-i Siyasetname/İbrahim Kemaleddin Minkarî zade

Tercüme: Mehmed Arif [Şeyhülislam]
Takvimhane-i Amire, İstanbul, 1275

İlk 8 sayfa Şeyhülislam Mehmed Arif Efendi'nin Terceme-i hâlidir.
Ciltli, taş baskı, toplam 74 sayfa. Sayfa eksiği bulunmamaktadır.

Lot Number: 46 » Kitap Dergi Gazete

Hülasa-i Hâtırat/Rıza Paşa

Ciltsiz 96+14+2 sayfa. 1325

master-visa-ssl