• Auction Rules

Osmanlı Kitap Dergi Gazete Müzayedesi

Live auction start time: 02 January 2019 20:05

Osmanlı Kitap Dergi Gazete Müzayedemiz 02 OCAK 2019 saat: 20:00 'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. Saat 20:05 'de canlı mezat sistemiyle tek tek sonlandırılacaktır.

Lot Number: 1 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Ayât-ı Erbaîn ve Hadîs-i Erbaîn/Okçuzâde Mehmed Şahî

18 sayfa.1. baskı. Darü’t-Tıbaatü’l-Âmire 1311, 40 ayet ve hadis açıklaması

 • Starting Bid

  175 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Hadikatü’l-ukalâ fî İdhar-ı Ezhâri’l-fudala/Ali Haydar el-Zühdî

130 s.Bosnavî El-Hac Muharrem Efendi Matbaası 1293

 • Starting Bid

  290 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 3 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Havâdis-i Anasır/Süleymaniyeli Resul Mestî

Sayfa: 60 resimli. Matbaa-i Amire 1290

 • Starting Bid

  175 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 4 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Gülşen-i Aşk/Keçecizâde/ İzzet Molla

22 sayfa. Ciltli.Taş baskı. Mesnevi.Matbaa-i Âmire Litoğrafya Destgâhı 1265

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 5 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

İlaveli Nüzhetü’l-Münşeat/Manastırlı Mehmed Rifat

4+171 s. 1290. Son sayfanın yarısı kesilmiş.

 • Starting Bid

  175 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 6 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Musavver Hindistan SeyahatnamesiSelanikli Tevfik

208 s. Orijinal cildinde, tam sayfa. Resimli. Mihran Matbaası 1308

 • Starting Bid

  700 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 7 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Mebadi-i Ulum-ı Tabiyeden Tatbikat-ı Ziraiye/M. Satı'

144 s. Ziraatle ilgili bir kitap. İslam ve Askerî Matbaası 1328

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 8 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Anadolu Köylüsüne Çiftçi Öğüdü/Hüseyin Kâzım

63 s. Resimli. Matbaa-i Hayriyye ve Şürekası 1329

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 9 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Hallü’l-Mesail-i Cebir/Hasan Saffari-Ebulkasım Kurbani

351 s. Farsça matematik, cebir kitabı Matbaa-i İlmî

 • Starting Bid

  275 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 10 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Subha-i Sıbyan

39 s. Türkçe-Arapça manzum sözlük. Litografik baskı 1268

 • Starting Bid

  290 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 11 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Hadikâ-i Maneviyye 1-16, Risâle-i Mevlid-i Şerîf-i İrfaniyye 1-15, Mevlid-i Şerif (Der-Beyân-ı Şurût-i Kıraat) 1-21, Kâside-i Kamisiyye 1-15/Diyarbakırlı (Amidî) Hâfız Muhammed Şabân Kâmî -1280

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 12 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Tevatür ile Meşhur ve Mütearef Olan Ferhad ile Şirin Sayfa kenarlarında ayrıca Raz-ı Nihan ile Mah-Firûze Sultan ve Melikşah ile Güllühan hikayeleri, 64 s. Ciltli.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 13 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Yadigâr/Ahmed Cevad

Toplam 5 sayı, 64+40+32+60+67+115+15 sayfa. Ciltli.1295

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 14 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Millî tetebbular Mecmuası 1. Cilt, 1. Sayı

Kapak hasarlı içinde herhangi bir eksiklik yoktur.Matbaa-i Amire 1331

 • Starting Bid

  290 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 15 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

İlm-i Heyetin1. Cildi (Astronomi)/Mehmed Raif

31+487 s.Ciltisiz. Sayfalar tam fakat dağınık.Harbiye Mektebi Matbaası 1275

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 16 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

İlm-i Hesab (Kısm-ı zihnî)

179 s. Ciltli.Agop Boyacıyan Matbaası 1880

 • Starting Bid

  185 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 17 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Mebahis-i İlmiyye (cild-i evvel)

160 s. Erzincanlı Münasebatın Matbaası 1284

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 18 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Mükeyyifat ve Müskiratdan Afyon, Esrar, Kahve ve Çay/Doktor Yüzbaşı Besim Ömer

100 s. Ciltsiz, Mahmud Bey Matbaası 1305

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 19 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Malarya yani Sıtma hakkında kimler neler bilmeli/Dr. İsmail Hakkı, Milaslı

32 s. Hilal Matbaası, 1341

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 20 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Veremi herkes bilmelidir/Doktor Reşad Rıza

79 s. Jandarma Matbaası 1335

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 21 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Layiha /Devr-i İstibdadda Atebe-i Ulya'ya/Namık Ekrem Bey

36 s.İkbal-i Millet Matbaası 1326

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 22 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Avrupa Risalesi/Mustafa Sami

40 s. Takvimhane-i Âmire Matbaası 1256

 • Starting Bid

  190 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 23 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Gazanfer Şehzadenin Hikâyesi/Hâdiye

Baştan 1-15 sayfalar eksik. 15'ten 43'e kadardır.Şems Matbaası

 • Starting Bid

  15 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 24 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Feryad-ı Vatan/Es-Seyyid Tahir El-Hüseynî

15 s. 1324 İstanbul

 • Starting Bid

  60 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 25 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Bî-nukat Divançe-i Tecellî/Tecellî

22 s. Kitap 2 fasikül halinde, ciltsiz, ön kapak eksik,fasiküller açılmamış.1290

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 26 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Yıldızlar ve Gölgeler/[Başar], Şükufe Nihal

40 s. Evkaf Matbaası 1335

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 27 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Mevlana Celaleddin Rumi ve Şems-i Tebrizî/Salih Saim

26 s. Mahmud Bey Matbaası 1317

 • Starting Bid

  190 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 28 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Nükat-ı Edebiye/Mehmed Raif

56 s. Görsel şiirlerle ilgili bir kitap. İstipan Matbaası 1307

 • Starting Bid

  190 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 29 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Kemal/Ebuzziya Tevfik

24 s. Tasvir-i Efkar Matbaası

 • Starting Bid

  65 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 30 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Kerem ile Aslı (Millî dram, 5 perde, 2 tablo)/Ahmed Fahri

112 s. (Millî dram, 5 perde, 2 tablo). Cemal Efendi Matbaası 1306

 • Starting Bid

  290 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 31 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Millî Tetebbular cild 1, sayı 2

384 s. Matbaa-i Amire 1331

 • Starting Bid

  135 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 32 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

İktisadiyat el-Şark/Orıent Mercur

1964, 6. sayı

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 33 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Gol, spor mecmuası sayı:21

16 sayfa artı reklam sayfaları

 • Starting Bid

  35 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 34 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Muharrerat-ı Resmiyye

74 s. Kapaklar yırtılmış, sayfalar iyi durumda. Matbaa-i Amire 1284

 • Starting Bid

  130 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 35 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Millî kıraat/Köprülüzade Mehmed Fuad

Mekatib-i ikbtidaiyeye mahsus,dördüncü kısım, 3. tab. Çok yorgun 1334

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 36 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası/yıl:1 sayı:2

Evkaf-ı İslamiye Matbaası 1334

 • Starting Bid

  17 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 37 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

İfham

Yıl:1, sayı:4

 • Starting Bid

  55 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 38 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Alemdar Gazetesi

9 Ramazan 1330, 4 sayfa, 1330

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 39 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Vazife

1. sene numara 7, 1329

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 40 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Mukaddime-i İbn-i Haldun’un Fasl-ı sadisinin tercümesidir

5+319 s. Kapaksız. Ciltsiz. Takvimhane-i Amire 1288

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 41 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Divan-ı Belagat-ı unvan-ı Nazîm/Yahya Nazim

500 tam sayfa, çok iyi durumda.Ön kapak yoktur.[Takvimhane-i Amire] 1257

 • Starting Bid

  850 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 42 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Hazine-i Evrak

Hazine-i Evrak 1'den 20'ye kadar ciltten çıkma.

 • Starting Bid

  280 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 43 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Çiftçilik/M.Rasim

885+55 s. Ciltli, cilt biraz dağınık. Mihran Matbaası 1302

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 44 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

İştiyak/Mehmed Tevfik

80 s.Matbaa-i Ebüzziya 1305

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 45 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Divan-ı Münif/Münif Mustafa

96 s. 57. sayfasından itibaren kemirme izleri var.

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 46 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Mecmua-i Ebuzziya

4. cild, cüz:46. Matbaa-i Ebüzziya

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 47 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Mecmua-i Ebuzziya

s.33-160. Matbaa-i Ebüzziya 1330

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 48 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Musa bin Ebu’l-gazan yahud Hamiyyet/Muallim Naci

32 s. (Bir vak'a tarihidir.) Matbaa-i Ebüzziya 1299

 • Starting Bid

  65 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 49 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Kisaname/Âbid Efendi (Ehl-i Beyt kapsamına kimlerin girdiğine dair görüşlerin beyanı)

27 s. Manzum, mensur 1286

 • Starting Bid

  105 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 50 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Sübut-ı kesret-i izdivac Bedellel-aklî vü naklî vü fıtrî

52 s. Farsça bir kitap. İçinde ingilizce el yazısı ile notlar ve imza bulunmaktadır.

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

master-visa-ssl