• Auction Rules

Osmanlı Kitap Dergi Gazete Müzayedesi

Live auction start time: 02 January 2019 20:05

Osmanlı Kitap Dergi Gazete Müzayedemiz 02 OCAK 2019 saat: 20:00 'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. Saat 20:05 'de canlı mezat sistemiyle tek tek sonlandırılacaktır.

Lot Number: 29 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Kemal/Ebuzziya Tevfik

24 s. Tasvir-i Efkar Matbaası

Lot Number: 37 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

İfham

Yıl:1, sayı:4

Lot Number: 38 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Alemdar Gazetesi

9 Ramazan 1330, 4 sayfa, 1330

Lot Number: 39 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Vazife

1. sene numara 7, 1329

Lot Number: 42 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Hazine-i Evrak

Hazine-i Evrak 1'den 20'ye kadar ciltten çıkma.

Lot Number: 44 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

İştiyak/Mehmed Tevfik

80 s.Matbaa-i Ebüzziya 1305

Lot Number: 46 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Mecmua-i Ebuzziya

4. cild, cüz:46. Matbaa-i Ebüzziya

Lot Number: 47 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Mecmua-i Ebuzziya

s.33-160. Matbaa-i Ebüzziya 1330

master-visa-ssl