• Auction Rules

Osmanlı Kitap Dergi Gazete Müzayedesi

Live auction start time: 02 January 2019 20:05

Osmanlı Kitap Dergi Gazete Müzayedemiz 02 OCAK 2019 saat: 20:00 'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. Saat 20:05 'de canlı mezat sistemiyle tek tek sonlandırılacaktır.

Lot Number: 51 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Kâinat/Ahmed Midhat

Sayfa numaraları alfabetik sistemlidir. Sayfa eksiği yoktur. 1299

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 52 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

İzmir Fecayii

38 s. Herhangi bir basım bilgisi bulunmamaktadır.

 • Starting Bid

  190 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 53 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Menakıb-ı Harb/Bursalı Mehmed Tahir

32 s. Matbaa-i Hayriye ve Şürekası 1333

 • Starting Bid

  65 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 54 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Şehadet-i Hüseyin İbn-i Ali/İbrahim Vasıf

24 s. Metin Matbaası 1327

 • Starting Bid

  45 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 55 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Yıldızın Bozduğu Ahlak yahud Zavallı Masum Hafiyeler/Mehmed Nafi

16 s. 1324 İst.

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 56 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Tayyibetü’l-ezkâr

44 s. Darü’t-Tıbaatü’l-âmire 1316

 • Starting Bid

  65 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 57 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Suret-i hatt-ı hümayun

4 s. Matbaa-i Amire 1284

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 58 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Şemsiyye Metni

32 s. Matbaa-i Ahmed Kamil 1327

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 59 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Bâb-ı âlinin İç Yüzü/Mütercim:T. N.

32 s. Artin Asaduryan Matbaası 1324

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 60 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Vaka-i Hamidiye/Mehmed Sadık

125 s. Basiret Matbaası 1289

 • Starting Bid

  175 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 61 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Finike Tarihi/Mehmed Cemal

26 s. Nadir bir eser,İmzalı.Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı 1311

 • Starting Bid

  375 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 62 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Devlet-i âliye-i Osmaniye tarihinin 16. cildidir

78 sayfa, 1289

 • Starting Bid

  85 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 63 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Devlet-i âliye-i Osmaniye tarihinin 16. cildidir

Sayfalarda kopukluklar var. Yazılara zarar vermeyen hasar var.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 64 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Tarih-i Mücmel-i Fransa/Saint Oen/Tercüme:Şemseddin Sami

163 s. Camlı Han Matbaası 1872

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 65 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Frengi illetine karşı mücadele için hususi teşkilat olmayan mahallerde frengi illetinin men’-i intişarına dair talimname-i sıhhî

8 s.

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 66 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Vaka-i Kerbela

95 s. 1301

 • Starting Bid

  165 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 67 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Biçare Genç/Ahmed Rasim

49 s. Sayfalar dağınık ama sayfa eksiği yok.

 • Starting Bid

  95 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 68 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Şer-i Siyasi şerh-i kanun-ı esasi/Hasan Rıza b. Mehmed Derviş

22 s. Matbaa-i Amire 1326

 • Starting Bid

  55 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 69 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Şer-i Siyasi şerh-i kanun-ı esasi (ikinci forum)/Hasan Rıza b. Mehmed Derviş

40 sayfa.

 • Starting Bid

  55 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 70 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Viyana Sefaretnamesi/Ahmed Resmî

36 s. Matbaa-i Ebüzziya 1304

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 71 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Sefaretname-i Ahmed Resmî

68 s. Matbaa-i Ebüzzıya 1303

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 72 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Paris’den Bir Mektub/Mustafa Fazıl Paşa

28 s. Artin Asaduryan Matbaası 1326

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 73 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Kâmil Paşa’nın Ayan Reisi Said Paşa’ya Cevapları ünvanlı risalesine reddiye

32 s. Tanin Matbaası 1328

 • Starting Bid

  65 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 74 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Muhtasar Coğrafya/Miralay Süleyman Şevket

128 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 75 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Türklerin Ulum ve Fünuna Hizmetleri/Bursalı Mehmed Tahir

42 s.

 • Starting Bid

  65 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 76 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Külliyat-ı Kemal cilt 1, cüz 1/Namık Kemal

64 s.

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 77 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Beyân-ı Hakikat Meclis-i Mebusana ve her sahib-i vicdana mahsus/Mehmed Hamdi

63 s.

 • Starting Bid

  175 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 78 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Seri Ateşli Sahra Toplarına Mahsus Tarifname

32

 • Starting Bid

  55 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 79 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Tarık yahud Endülüs Fethi/Abdülhak Hamid [Tarhan]

173 s. 1. Baskı, Kurşun kalemle imzalı

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 80 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Itlakü’l-efkâr fi-akdi’l-ebkâr/Edhem Pertev Paşa

60 s.

 • Starting Bid

  85 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 81 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Mürüvvet Kitabhanesi Esami-i Kütübü

40 tam sayfa broşür

 • Starting Bid

  70 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 82 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Şirket-i Mürettebiye Matbasında Külliyetle Satılan Kitapların Esamisidir

16 tam sayfa broşür

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 83 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Hayal ve Hakikat/Bir Kadın ve Ahmed Midhat

83 s. Küçük boy.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 84 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Takvim-i Sâl 1309/Süleyman Rüşdi Efendi

62 s.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 85 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Takvim-i Sâl 1308

64 s.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 86 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Takvim-i Sâl 1310

64

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 87 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Takvim-i Sâl 1294

80 s.

 • Starting Bid

  230 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 88 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Takvim-i Sâl 1319

64 s.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 89 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Takvim-i Sâl 1327

64 s.

 • Starting Bid

  110 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 90 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Polis nizamnamesine zeyl edilecek mevad-ı kanuniye suretidir

13 s.

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 91 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

1307 sene-i maliyesine mahsus malumat-ı müfideyi cami yeni takvim

176

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 92 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Talih-i Cihan/Eşşeyh Ahmed Fazlullah

32 s.

 • Starting Bid

  170 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 93 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Dâstân-ı Türk-tâzân-ı Hind

586+4 s. Farsça tarihe dair bir eser.

 • Starting Bid

  240 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 94 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Muhakeme-i Ye’s ü Emel/Emin Hilmi

80 s. Tuna Vilayeti Matbaası 1285

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 95 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

İlhamat ve Taglitat Psikoloji yani Fenn-i Menafi-i ruha Dair Bazı Mülahazat/Ahmed Midhat

176 s. 1. baskı

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 96 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Tarih-i Umûmî Ezmine-i Mütekaddime Tarihi/Ahmed Midhat

ciltli, küçük boy, 472 s.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 97 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

1875 Senesi Piyade Talimatı (Fransızcadan tercüme)

300 s. Küçük boy ciltli.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 98 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Takvim-i Dersaadet/Mehmed İzzet

122 s. 1311 sene-i maliyesine mahsus takvim ile bazı malumat-ı müfideyi camidir. 135

 • Starting Bid

  190 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 99 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Takvim-i Sâl/Selanikli Ahmed Efendi

64 s. ciltli, üzerinde el yazılı etiket bulunmaktadır

 • Starting Bid

  135 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 100 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Takvim-i Sâl /Hüseyin Remzi

92 s. 1289 yılı

 • Starting Bid

  135 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

master-visa-ssl