• Auction Rules

Osmanlı Kitap Dergi Gazete Müzayedesi

Live auction start time: 02 January 2019 20:05

Osmanlı Kitap Dergi Gazete Müzayedemiz 02 OCAK 2019 saat: 20:00 'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. Saat 20:05 'de canlı mezat sistemiyle tek tek sonlandırılacaktır.

Lot Number: 57 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Suret-i hatt-ı hümayun

4 s. Matbaa-i Amire 1284

Lot Number: 58 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Şemsiyye Metni

32 s. Matbaa-i Ahmed Kamil 1327

Lot Number: 66 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Vaka-i Kerbela

95 s. 1301

Lot Number: 71 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Sefaretname-i Ahmed Resmî

68 s. Matbaa-i Ebüzzıya 1303

Lot Number: 74 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Muhtasar Coğrafya/Miralay Süleyman Şevket

128 s.

Lot Number: 76 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Külliyat-ı Kemal cilt 1, cüz 1/Namık Kemal

64 s.

Lot Number: 78 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Seri Ateşli Sahra Toplarına Mahsus Tarifname

32

Lot Number: 84 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Takvim-i Sâl 1309/Süleyman Rüşdi Efendi

62 s.

Lot Number: 85 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Takvim-i Sâl 1308

64 s.

Lot Number: 86 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Takvim-i Sâl 1310

64

Lot Number: 87 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Takvim-i Sâl 1294

80 s.

Lot Number: 88 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Takvim-i Sâl 1319

64 s.

Lot Number: 89 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Takvim-i Sâl 1327

64 s.

Lot Number: 92 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Talih-i Cihan/Eşşeyh Ahmed Fazlullah

32 s.

Lot Number: 100 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Takvim-i Sâl /Hüseyin Remzi

92 s. 1289 yılı

master-visa-ssl