• Auction Rules

Osmanlı Kitap Dergi Gazete Müzayedesi

Live auction start time: 02 January 2019 20:05

Osmanlı Kitap Dergi Gazete Müzayedemiz 02 OCAK 2019 saat: 20:00 'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. Saat 20:05 'de canlı mezat sistemiyle tek tek sonlandırılacaktır.

Lot Number: 101 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Kişver-i Derun

Sayfa: 57, Taşbaskı, Fransızca’dan Tercüme

Lot Number: 102 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Hidâne/Abdurrahman Âdil

64 sayfa

Lot Number: 105 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Takvim-i sâl/Selanikli Ahmed Efendi

61 s. 1132/1912

Lot Number: 107 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Sıraca/Doktor Besim Ömer

32 s.

Lot Number: 115 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Dua mecmuası/Kitabçı Raşid

32 s. Arka kapak eksik.

Lot Number: 117 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

İskenderiye Kütüphanesine Dair Risale, 1. Cüz

48 s.

Lot Number: 122 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Kantar tarifesi

2 s.

Lot Number: 125 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Şerh-i Kanun-ı Ticaret

58 s.

Lot Number: 126 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Demiryolu Mukavelenâmesi

134 s.

Lot Number: 128 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Tevşihü'l-usul/Mehmed Hayreddin

53 s.

Lot Number: 132 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Tarih-i İslam

65 s. Resimli BahçesarayKırım 1329

Lot Number: 134 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Suret-i Hatt-ı Hümayun

16 s. 1276

Lot Number: 138 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Sicill-i Nüfus Kanunu

16 s.

Lot Number: 141 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

İdman Talimnamesi

113 s.

Lot Number: 145 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Miyarü’l-ulûm/Ahmed Fuad

30 s.

Lot Number: 146 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Divan-ı Şinasî/İbrahim Şinasî

116 s.

Lot Number: 149 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Mecmua-i İrfan Paşa

92 s.

Lot Number: 150 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Eser-i Memduh

40 s.

master-visa-ssl