• Auction Rules

Osmanlı Kitap Dergi Gazete Müzayedesi

Live auction start time: 02 January 2019 20:05

Osmanlı Kitap Dergi Gazete Müzayedemiz 02 OCAK 2019 saat: 20:00 'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. Saat 20:05 'de canlı mezat sistemiyle tek tek sonlandırılacaktır.

Lot Number: 154 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Ta'til-i Eşgal Kanun Lâyihası Hakkında Mütalâat

8 s.

Lot Number: 155 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Resimli Ay Dergisi,

Ramazan Fevkaledesi, 1340

Lot Number: 156 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

El-İtkân fî Tahkîki'l-İmân/Tevfik Efendi

80 s.

Lot Number: 157 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Uyanınız! Uyanınız! /Doktor Abdullah Cevdet

32 s.

Lot Number: 158 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Bî-nukat Divançe-i Tecellî

22 s.

Lot Number: 159 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Usûl-i Maişet-i İnsan/Said

52 s. 1. Baskı

Lot Number: 163 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Mustalahât

96 s. Mahmud Bey Matbaası, 1303

Lot Number: 165 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Mebadi-yi lisan-i İngilizî/Mütercimi: Ali Sami

28 s.

Lot Number: 167 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Neşâid-i Zafer/Hacı Osman

95 s. (zafer şiirleri)

Lot Number: 169 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Haza Kitab-ı Baytarname

67 s. Ciltli. Taş baskı.

master-visa-ssl