• Auction Rules
Lot Number: 1 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Grönlanda’ya Seyahat/Mehmed Ekrem

Asır Matbaası,İstanbul, 1316,20 s.

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Tehniyyetnâme - i Hıdîviyye/Mehmed Mihri Efendi

Bu eser, Mısır Hıdivi (valisi) Mehmed Tevfik hakkında yazılan ikisi Türkçe ve ikisi Farsça olmak üzere toplam 4 kasîde ihtiva etmektedir. Eserin nerede ve ne zaman basıldığı belirtilmemiştir. 15s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 3 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Gizlenme Talimnamesi

Ankara Harita Matbaası,1926, 299 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 4 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Münşeat-ı Mahmud Celaleddin Paşa/Mahmud Celaleddin Paşa

Dersaadet, 1312, Mahmud Paşa'nın mektuplarını, nutuklarını ve diğer yazılarını içeren bir kitaptır. Sayfa eksiği yoktur.152 s.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 5 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Tezkire-i Mahbub-ı Veysî/Veysî Üveys b. Mehmed

Dersaadet, 1289. 32 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 6 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Gazi Muhtar Paşa Hazretlerine Açık Mektup/Aka Gündüz

İstanbul, 1332,Ciltsiz, 14 s.

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 7 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Diyojen/Ebuzziya Tevfik

Matbaa-i Ebuzziya, İstanbul,1307, 28 s.

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 8 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Sevda yahut Kuğu Nağmesi/Jorji One (Çeviri:Leskovikli Hayreddin)

Artin Asaduryan Şirket-i Mürettebiye, İstanbul,1308,

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 9 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Eski Şûra-yı Ümmetde Çıkan Makalelerimden/Akçuraoğlu Yusuf

Tanin Matbaası,İstanbul, 1329,Kitabın bazı sayfalarında su lekeleri bulunmaktadır. Sayfa eksiği yoktur.60 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 10 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Muharrerat-ı Nâdire/Muhtelif 8 yazar

İzzet Efendi Matbaası, İstanbul, 1289,5. cilt. 177-216. sayfalar. 40 s.

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 11 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Her Evli Kadın Neler Bilmelidir

Sevimli Ay Neşriyatı, İstanbul, 1927,Ciltisiz. İkinci baskı. 63 s.

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 12 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Layiha (Vatan için faideli kitaplar)/Namık Ekrem Bey

İkbal-i Millet Matbaası, Dersaadet, 1326, 36 s.

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 13 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hikâye-i Pîrezen/Mehmed Rauf

Mihran Matbaası, İstanbul, 1297,HYıl: 1297 MYıl: 1880. 80 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 14 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Ahvâl-i Sergüzeşt-i Aşk

İzzet Efendi Matbaası, İstanbul, 1294,Katologlarda "Sergüzeşt-i Ahvâl-i Aşk" şeklinde geçiyor. Fakat kitabın üzerinde "Ahvâl-i Sergüzeşt-i Aşk" şeklinde yazmaktadır. 50 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 15 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Mekteb-i Sultaniye 1316 sene-i hicriyesi tevzi-i mükâfat cedvelidir

Matbaa-yı Ebuzziya, Kostantıniyye, 1316, Ciltsiz, kapağında hafif hasarlar bulunmaktadır. 84 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 16 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Tarihi/Hayrullah Efendi

Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Tarihi, 11. Cilt. Ciltsiz. Künye eksik. s:2-238

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 17 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Musa bin Ebu’l-gazan yahud Hamiyyet/Muallim Naci

Matbaa-i Ebüzziya, İstanbul, 1299, Ciltsiz. (Bir vak'a tarihidir.) 32 s.

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 18 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Divançe-i Mantıkî/Mantıkî Efendi

El-Hac Mehmed Salih Efendi Matbaası,İstanbul, 1284, orijinal kapak. 24 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 19 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Kitâb-ı Müstetâb-ı Envârü’l-hakîk ve kâşif-i rumûz-ı dakîk

1313, 68 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 20 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Teşhir-i izmihlal/Said Bey

İkdam Matbaası, İstanbul, 1326. 32 s.

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 21 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Vezâif-i Etfâl

Kasbar Matbaası, İstanbul, 1316,Ciltsiz, temiz. 88 s.

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 22 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Muhtasar Coğrafya/Süleyman Şevket

Şeyh Yahya Efendi Matbaası, Dersaadet,1290, 2. baskı. 130 s.

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 23 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Divan-ı Molla Murad/Mehmed Murad el-Nakşibendî

El-Hac Hüseyin Efendi Matbaası, İstanbul, 1290,Ciltsiz, Taşbaskı 94 s.

 • Starting Bid

  120 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 24 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Islahü't-takvim/Gazi Ahmed Muhtar Paşa

Matbaa-i Muhammed Efendi Mustafa, KAHİRE, 1307, Kahire. Kapak yorgun. Sayfalar iyi. 1-70 sayfa + 1-45 sayfa cedveller mevcuttur. 115 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 25 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Müdhiş İntikam/Mehmed Emin

Metin Matbaası, İstanbul, 1325, 56 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 26 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Nevâdirü'l-Âsâr/Mustafa Şamil

Kitabın fasikülleri açılmamış. Kapaksız 1332 tarihli 134 s.

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 27 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Makamat//Harirî

Farsça. Künye bilgilerinin bulunduğu sayfa eksiktir. 230 s.

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 28 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Müntehabat-ı Âsâr/Rifat Paşa

Tatyos Dividçiyan Matbaası, İstanbul 1290.Rusya Muharebesi tarihi.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 29 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Benâm-ı Havariyun burûc-ı fünûn/Beyzâde Aleksandır

Matbaa-i Amire, İstanbul 1273. Ciltsiz, .90 s.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 30 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Ahen ve Zırhlı/Aksaraylı Mehmed Paşa

Bahriye Matbaası, İstanbul 1307. Ciltli. Çok sayıda şekil ve çizimli. 629 s.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 31 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Taştirü’l-Bürde/Seydi Mehmed

Matbaatü'l-Hilmiyye, İskenderiye, 1309,Sayfa eksiği yoktur. Kaside-i Bürde manzumesinin yine Arapça taştiridir. 18 s.

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 32 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Esami-i Mahallat

İstanbul'da mahalle isimleri, 12 s.

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 33 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Âdâbü’l- Mürid/Muhyiddin Arabî. Mütercim:Muhtar

Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1310, Âdâbü'l- Mürid (Müridlerin âdabına dair bir eserdir.) 52 s.

 • Starting Bid

  70 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 34 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Musahabat-ı Leylîye/Ahmed Midhat

Tercüman-ı Hakikat Matbaası, 1304, üç sayfa sondan eksik, 29 s.

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 35 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Muallim-i Sarf/Ahmed Rasim

Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Mat, İstanbul, 1307, İkinci baskı. Ciltsiz, biraz dağınık. 100 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 36 » Osmanlıca Kitap-Dergi

İstibdad, İnkılâp, Ahlâk, Tarihî Sözler/İbradılı Mehmet Şükrü bin Ahmet

Matbaa-yi Ahmet Kamil, Dersaadet,1324, Tam sayfa, Fasikülleri açılmamış. Nadir bir eser. 32 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 37 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Demdeme/Muallim Naci

Matbaa-i Amire, İstanbul, 1303, 56 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 38 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Ahkâm-ı Adliyenin Mukaddimesi ile Kitab-ı evveli

Matbaa-i Amire, İstanbul, 1286, Biraz yorgunca.77 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 39 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Kaside-i Bürde

Ali Rıza Efendi, cilt yıpranmış, Son sayfada kırmızı mürekkeple yazılmış notlar bulunmaktadır. 72 s.

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 40 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Şerh-i Kasâid-i Mevlânâ Şevket/Şevket-i Buharî (Çeviri:Şeyh Mehmed Murad el-Nakşibendî)

Künye sayfası bulunmamaktadır. Kapağa el yazısıyla ve sehven "Şevket Bey Divançesi" yazılmış. 156 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 41 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Velayetnâme/Hacı Bektaş Velî

İstanbul, Cİltsiz, kapaksız, tam sayfa. Litografik usulle basılmış. Taşbaskı. 57 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 42 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Rehber-i Necat/Abdullah Halis

Vakit Matbaası, 1293, Ciltsiz, 31 s.

 • Starting Bid

  70 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 43 » Osmanlıca Kitap-Dergi

İpek Terbiyesinin Talimnamesi

Matbaa-i Amire, İstanbul, 1284, Ciltsiz, şekilli ve resimli. 112 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 44 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Rehber-i Farisî/Habib Efendi

Kasbar Matbaası, İstanbul, 1310, Ciltsiz. Haliyle. 55 s.

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 45 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Mekteb-i Edeb/Arakil

A. M. Şirket-i Mürettebiye Matbaası, İst. 1303, Temiz, ciltsiz.
Kitabın kapağında "Kitapçı Arakil" mührü vardır. 400 S.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 46 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Külliyat-I Kemal Osmanlı Tarihi / Cild: 2 Cüz: 4/Namık Kemal

Karabet Matbaası, İst, 1326, Ciltsiz, temiz. 193-258. sayfalar. 61s.

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 47 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Osmanlı Edebiyatı Numuneleri/Mehmed Celal

Matbaa-i Safa ve Enver, İstanbul, 1312, Cildin tamire ihtiyacı var. 615 s.

 • Starting Bid

  70 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 48 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Sultan Abdülhamid-i Sânîye Dair Tarihî Vesiklar/Abdurahman Şeref- Ahmed Refik

Hilâl Matbaası, İstanbul, 1918, Kapaksız, ciltsiz. Tam sayfa. 16+152+4 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 49 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Mecmua-i Fünun-ı Askeriye

Ceride-i Askeriye Matbaası, İstanbul, 1308, Aylık Dergi. 9. sene, 108. cüz. Fasikülleri açılmamış fakat kapağı biraz yıpranmış. 320-379 sayfalar, 59 s.

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 50 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hal’ler İclaslar/Mehmed Memduh (Esbak Dahiliye Nazırı)

Matbaa-i Hayriyye ve Şürekası, İstanbul, 1329, 178 s. fasikülleri açılmamış.

 • Starting Bid

  80 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

master-visa-ssl