• Auction Rules
Lot Number: 51 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hazîne-i Evrak. Numara:8

s.113-128

 • Starting Bid

  15 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 52 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hazîne-i Evrak. Numara:18

s.:274-288

 • Starting Bid

  15 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 53 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Gazi Muhtar Paşa Hazretlerine Açık Mektup/Aka Gündüz

İstanbul. 1332. Ciltsiz. 14 sayfa

 • Starting Bid

  60 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 54 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Gülbün-i Hânân/Halim Giray

Matbaa-i Amire, İstanbul 1287. Kitabın kapağı yoktur.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 55 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Müdafaaya Mukabele ve Mukabeleye Müdafaa/Ahmed Midhat

Tercüman-ı Hakikat Matbaası, 1300 İst.Ciltsiz, fasiküller açılmamış. 510 s.

 • Starting Bid

  60 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 56 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Mecmua-i Gülistan-ı Meserret

Tasavvuf, ahlak ve hâl ile ilgili. Farsça 10 s.

 • Starting Bid

  15 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 57 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Düstur 1. tertib 1282

Darü't-Tıbaatü'l-âmire İst. 1282. 5+904 s.Ciltsiz.

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 58 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Usûl-i Fıkıh/Taha Ahmad

Mahmud Bey Matbaası, 1306, Kİtap, ciltsiz ve kapaksızdır. 47 s.

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 59 » Osmanlıca Kitap-Dergi

İntisar el-İslam

Kitabın sayfaları açılmamış ancak biraz yıpranmış. Arapça. 48 s.

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 60 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Esas-ı Riyâset…

Farsça 36 s.

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 61 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Tezkire-i Rıza/Rıza

Künye sayfası eksik.Kitap kapağı el yazısıyla yazılmış,
3. sayfadan başlıyor.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 62 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Sultan Cem/Ahmed Refik

Orhaniye Matbaası, 1923, Ön kapak mevcut arka kapağı eksik. 232 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 63 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Tarihi’nin Yedinci cildi/ Hazırlayan: Hayrullah Efendi

7. cilt. Künye sayfası eksiktir. s.5-97

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 64 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Divan-ı Refi-i Kalâyî/Mehmed Emin Refi' Kalayî

Muharrem Efendi Taş Basmahanesi, İstanbul, 1284, 1.Baskı
Taş baskısı s:1-142

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 65 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Yıldırım -Sultan Bayezid-i Evvel yahud Bir Cihangir/Mehmed Celal

Kasbar Matbaası, İstanbul, 1308, 40 s.

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 66 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hanımlara Açık Mektub/Cemal Nadir

Necm-i İstikbal matbaası, İstanbul, 1322, 16 s.

 • Starting Bid

  45 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 67 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Divan-ı Fatin

İstanbul, 1274, Haliyle 61 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 68 » Osmanlıca Kitap-Dergi

İlm-i iktisad dersleri/(Çeviren:Hasan Camid-Hasan Tahsin-M. Zühdi)

Kader Matbaası, İstanbul, 1327, 392 s.

 • Starting Bid

  60 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 69 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Muharrerat-ı Nâdire 4. Cilt

İzzet Efendi Matbaası, İstanbul, 1289, s138-176 (39 s.)

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 70 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Müntehabat-ı Âsâr 4. Cilt/Rifat Paşa

Dikran Karabetyan Matbaası, İstanbul, 1291, 4. cilt 51 s.

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 71 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Tabiat Tedkiki Mevzuları/Goue, Emile (Çeviren:Harun Reşid)

Matbaa-i Amire, İstanbul, RYıl: 1341 MYıl: 1925. şekilli. 311 s.

 • Starting Bid

  60 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 72 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Ekonomik Kooperatif Şirketi 1325 Senesi Zarfında Mevki-i Furuhta Va’z Edilen Eşya Fiyatını Mübeyyin Tarife.

İstanbul, 1325. 2+150+ resimli reklamlar, resimler
Kapaklar eksik

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 73 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Malumat-ı Vataniye/MEHMET EMİN

Amedi Matbaası, 1341, Formalarda eksik var, ciltsiz

 • Starting Bid

  15 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 74 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Muharrerat-ı Nâdire 5. Cilt/Muhtelif 8 yazar

İzzet Efendi Matbaası, İstanbul, 1289, 5. cilt. 177-216. sayfalar. 40 s.

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 75 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hazine-i Evrak/(Hazırlayan:MAHMUD CELALETTİN)

İstanbul, 1303, s. 258-272. s. 258

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 76 » Osmanlıca Kitap-Dergi

İnkılâb-ı Sepîd-i şahenşah/Mahmud-Benî Hâşim

Tahran, 1343, 51 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 77 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Yeni Çelik Cebel Topu Atlası/Bağdadî Mehmed Muhyiddin- Erzurumlu Mehm

Mühendishane-i Berr-i Hümayun Matbaası, Konstantıniyye, 1317, Kitaba sayfa numarası verilmemiş. 18 fasikül. 27x37 ebatlarında. Kapak ve sayfa kenarları hasarlı. İç sayfalar resim ve şekillidir. "Namlu, kundak, mühimmat edavat ve ahdarat bahislerinin eşkâl

 • Starting Bid

  45 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 78 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Sa’y u Amel 1. ve 2. sayılar

Osmanlı Meziyyet-i İktisadiye Matbaası, Dersaadet, 1326, Sa'y u Amel
15 günde bir yayımlanır. 1. ve 2. sayı. 12 s.

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 79 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Müntehabat-ı Âsâr/Rifat Paşa

Dikran Karabetyan Matbaası, İstanbul, 1291. 4. cilt 51 s.

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 80 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Devhatü’n-Nukabâ/Ahmed Rifat Efendi

İstanbul, 1283, Kitap ciltsizdir. Sayfa eksiği bulunmamaktadır. 64 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  6

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 81 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hâtırat-Hasan Râmî/HASAN RAMİ (Paşa)

Artin Asaduryan Matbaası, İstanbul, 1324, Kapak biraz yorgun. 121 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  4

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 82 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Zübde-i Vakayi-i Nübüvvet ve Fezâil-i Ahyâr-ı Ümmet /Mustafa Rıza

Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1308, Hafif dağınık. 47 s.

 • Starting Bid

  45 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 83 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Tarih-i Cevrî Çelebi 2. Cilt/CEVRÎ İBRAHİM ÇELEBİ

İSTANBUL, 1291, 92 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 84 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Siper-i Zelzele/RESUL MESTİ

Ahter Matbaası, İstanbul, 1903, Siper-i zelzele= Paratremblements de terre" 48 s.

 • Starting Bid

  80 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 85 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Yeni Mektup Numuneleri/Raif Necdet

Yeni Şark Kütüphanesi, İstanbul, Kitapta sayfa numaraları verilmemiş kitap reklamları da bulunmaktadır. Kitap oldukça iyi ve temiz bir durumdadır.
2. baskı. 215 s.

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 86 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Bin İki Yüz Elli Altı Tarihlerinde Şuaradan Vehbî ve Aynî ve Ganizâde ve Sürurî ve Sadrazam Gürci Paşa ve Cumhur-ı Mezburi ve Hocazade Yahya Efendi Divânları ve Daha Nahif ve Güzel Divanlardan Cem Olunmuştur/Mehmed Hulûsi b. Mehmed Ali el-Eğinî,

Yovanaki Panayoditis Matbaası, İstanbul, kapaksız, yorgun.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 87 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Keşkül/Nuri Elhac

Şeyh Yahya Efendi Matbaası, İstanbul, 1292, Dinî, ahlâkî makalelerden oluşmaktadır. Sayfa eksiği yok. 98 s.

 • Starting Bid

  60 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 88 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Muharrerat-ı Resmiyye

Ceride-i Havadis Matbaası, 1284, Londra, Paris, Viyana, Berlin, Petersburg, Floransa'da Devlet-i Âliye Süferâsına (sefirlerine) 64 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 89 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Usûl-i Kıraat

Karabet Matbaası, 1314. İst. 48 s. Yorgun haliyle

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 90 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hücre-i Fakir/Mehmed Cemal

Ahter Matbaası, 1313 İst.16 s. Yorgun haliyle

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 91 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Makamat-ı Harirî Tercümesi/Ebu Muhammed Kazım Harirî. Tercüme: Hâşim Veli

İstanbul RYıl: 1326. Yorgun haliyle. 28 s.

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 92 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Medhal-i Usûl-i Mes'ûliyet-i Vükelâ/Kemalpaşazâde Said

Darü’t-Tıbaatü’l-âmire, İst.1326. 46 s.

 • Starting Bid

  45 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 93 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Fezâil-i ahlâkiye ve kemâlât-i ilmiye/Said

Karabet ve Kasbar Matbaası, 1303. İst. 32 tam sayfa, Kapaksız haliyle

 • Starting Bid

  70 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 94 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Mecmua-i İrfan Paşa/Mehmed İrfan Paşa

İstanbul 1287. 92 sayfa. Ciltli

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 95 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Ressam/Naci

Tahir Bey Maatbaası, 1317 İst. Kapaksız. Sayfaları açılmamış, temiz.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 96 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Musahabat-ı Ahlakiye. Altı Dersaneli Mekteblerin Devre-i Âliyesinin İkinci Sınıflarına Mahsusdur/Seydi Ali

A.A. ve Mahdumları, 1333 İst. 131 sayfa.Kapaklar nispeten korunarak alelade ciltlenmiş.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 97 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Muharrerat-ı Nâdire 4. Cilt

İzzet Efendi Matbaası, 1289 s138-176 arası

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 98 » Osmanlıca Kitap-Dergi

İslam Tarihi (Cilt 4, 5, 6, 8) /Leone Caetani Tercüme: Hüseyin Cahid

Toplam 4 cilt. 6. cilt kapaksızdır.Tanin Matbaası İst. 1925.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 99 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hallü'l-Mesail-i Cebr/Hasan Saffari-Ebulkasım Kurbani

Matbaa-i İlmî. Farsça matematik, cebir kitabı. 351 s.

 • Starting Bid

  80 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 100 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Haluk'un Defteri - Tevfik Fikret

Tanin Matbaası. 1327. Ciltli. 1 adet planş.

 • Starting Bid

  80 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

master-visa-ssl