• Auction Rules
Lot Number: 101 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Tabirname-i Muhyiddin Arabî

Emniyet matbaası. 1331. 48 sayfa

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 102 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hapishanelerin Sûret ve Usûl-i Muhafazaları/Raşid Ömer

Kocaeli Vilâyet Matbaası, 1341. 48 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 103 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Millî tetebbular Mecmuası 1. Cilt, 1. Sayı

Matbaa-i Amire, 1331. Kapak yorgun, sayfalar iyi.

 • Starting Bid

  80 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 104 » Osmanlıca Kitap-Dergi

İlm-i Hesab (Kısm-ı zihnî)

Agop Boyacıyan Matbaası, 1880. ciltli 179 sayfa.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 105 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Metn-i Siraciye

16 sayfa. Sayfa kenarlarında yazılara ulaşmayan yanık izleri haliyle

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 106 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Kirpinin Dedikleri - Refik Halid (Karay)

Hilâl Matbaası 1136. 328 s. Kapaksız.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 107 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Ta'til-i Eşgal Kanun Lâyihası Hakkında Mütalâat

Ekonomik konular, iş uyuşmazlığı vs ile ilgili konular. 8 sayfa

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 108 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Bî-nukat Divançe-i Tecellî/Süleyman Efendi Matbaası,1290. 22 s. 2 fasikül.

Ciltsiz, ön kapak eksik,fasiküller açılmamış.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  4

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 109 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Mevlana Celaleddin Rumi ve Şems-i Tebrizî/Salih Saim

Mahmud Bey Matbaası, 1317. 26 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 110 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Nükat-ı Edebiye/Mehmed Raif

İstipan Matbaası, 1307. 56 s. Görsel şiirle ilgili

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 111 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Kemal/Ebuzziya Tevfik

Tasvir-i Efkar Matbaası. 24 s.

 • Starting Bid

  70 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 112 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Kerem ile Aslı (Millî dram, 5 perde, 2 tablo)/ Ahmed Fahri

Cemal Efendi Matbaası, 1306. 112 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 113 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Millî kıraat/Köprülüzade Mehmed Fuad

Kanaat Kütübhanesi 1334.Kitap çok yorgun. Gazeteden kaplama yapılmış.

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 114 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası. yıl:1 sayı:2 s:19-39

Evkaf-ı İslamiye Matbaası 1334.

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 115 » Osmanlıca Kitap-Dergi

İfham (Osmanlıca dergi)

Yıl:1, sayı:4. s:49-64

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 116 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Mukaddime-i İbn-i Haldun'un Fasl-i Sadisinin Tercümesidir

Takvimhane-i Amire 1288. kapaksız, ciltsiz 5+319 s.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 117 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Feteva-i Ali Efendi ma el-nukûl-i bi’t-tertib/Şeyhülislâm Çatalcalı Ali

731 s. sonunda 5-6 sayfalık bir eksik haliyle

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 118 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Divan-ı Belagat Unvan-ı Nazîm. Takvimhane-i Amire, 1257

Ön kapak yoktur. 500 sayfa, çok iyi durumda.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 119 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Cerîde hürriyet, adalet, müsavat sayı 1

1324. 34 s.

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 120 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Cerîde hürriyet, adalet, musavat sayı:2

1324. 35-68 s.

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 121 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Çiftçilik/M.Rasim

Mihran Matbaası 1302. 885+55 s.

 • Starting Bid

  80 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 122 » Osmanlıca Kitap-Dergi

İştiyak/Mehmed Tevfik

Matbaa-i Ebüzziya 1305. 80 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 123 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Divan-ı Münif/Münif Mustafa

57. sayfasından itibaren sayfanın yazı bulunan tarafından %3'lük kısmı hasarlı

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 124 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Sübut-ı kesret-i izdivac Bedellel-aklî vü naklî vü fıtrî

Farsça. İçinde ingilizce el yazısı ile notlar ve imza bulunmaktadır. 52 s.

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 125 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Melikşah ile Gülli Hanın Hikâyesi

31 s. Basım bilgileri bulunmamaktadır.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 126 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Şehadet-i Hüseyin İbn-i Ali/İbrahim Vasıf

Metin Matbaası, 1327. 24 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 127 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Suret-i hatt-ı hümayun

Matbaa-i Amire, 1284. 4 s.

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 128 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Bâb-ı âlinin İç Yüzü/Mütercim: T. N.

Artin Asaduryan Matbaası, 1324. 32 s.

 • Starting Bid

  60 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 129 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Tuhfe-i Vehbî/Vehbi Sünbül Zade

Matbaa-i Amire 1253. ciltsiz, kapaksız. 61 sayfa

 • Starting Bid

  70 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 130 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Devlet-i âliye-i Osmaniye tarihinin 16. cildidir

1289. 78 sayfa

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 131 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Devlet-i aliye-i Osmaniye tarihinin 16. cildidir

Sayfa kenarları hasarlı ancak yazılara zarar verilmemiş. 1289. 78 s.

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 132 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Frengi illetine karşı mücadele için hususi teşkilat olmayan mahallerde frengi illetinin men’-i intişarına dair talimname-i sıhhî

1331. 8 s.

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 133 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Şer-i Siyasi şerh-i kanun-ı esasi/Hasan Rıza b. Mehmed Derviş

Matbaa-i Amire 1326. 22 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 134 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Şer-i Siyasi şerh-i kanun-ı esasi/Hasan Rıza b. Mehmed Derviş

Matbaa-i Amire 1326. 22 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 135 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Şer-i Siyasi şerh-i kanun-ı esasi (ikinci forum)/Hasan Rıza b. Mehmed Derviş

40 s

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 136 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Viyana Sefaretnamesi/Ahmed Resmî

Matbaa-i Ebüzziya, 1304. 36 s.

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 137 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Sefaretname-i Ahmed Resmî

Matbaa-i Ebüzzıya, 1303

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 138 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Külliyat-ı Kemal cilt 1, cüz 1

Mahmud Bey Matbaası, 1326. 64 s.

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 139 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Seri Ateşli Sahra Toplarına Mahsus Tarifname

Mühendishane-i Berr-i Hümayun Matbaası, 1321. 232 sayfa.

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 140 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Takvim-i Sâl 1309/Süleyman Rüşdi Efendi

İbrahim Efendi Matbaası 1309. 62 s.

 • Starting Bid

  45 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 141 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Takvim-i Sâl 1308

Şirket-i Osmaniye 1308. 64 s.

 • Starting Bid

  45 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 142 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Takvim-i Sâl 1310

Şirket-i Osmaniye, 1310. 64 s.

 • Starting Bid

  45 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 143 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Takvim-i Sâl 1294

80 s.

 • Starting Bid

  45 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 144 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Takvim-i Sâl 1319

Mahmud Bey Matbaası 1319. 64 s.

 • Starting Bid

  45 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 145 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Takvim-i Sâl 1327

Mizanül-Hukuk Matbaası 1327. 64 s.

 • Starting Bid

  45 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 146 » Osmanlıca Kitap-Dergi

1307 sene-i maliyesine mahsus malumat-ı müfideyi cami yeni takvim

Karabet Matbaası, 1308. 176 s.

 • Starting Bid

  80 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 147 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Talih-i Cihan/Eşşeyh Ahmed Fazlullah

Kader Matbaası, 1331. 32 s.

 • Starting Bid

  85 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 148 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Bölük Tarif Programı ve Bölük Teftişi/Binbaşı Hamdi Mustafa

Mekteb-i Harbiye Matbaası 1326. 60 s.

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 149 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Münazara-i Sultan-ı Bahar ba Şehriyar-i Şita/ Lamiî Çelebi

İzzet Efendi Matbaası 1290. 75 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 150 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Kitâb-ı Sıbyan ve Sabavet/Mütercim:Nasıf b. İlyas

Ceride-i Havadis Matbaası, 1266. 103 s. Haliyle

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

master-visa-ssl