• Auction Rules
Lot Number: 151 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Mesnevi-i İrname Ez-fahul-i şu’ra

Farsça mesnevi 24 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 152 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Asitan-ı Tarihde, Birinci Defter Galiçya - Süleyman Nazif

Matbaa-i Amire 1335. 69 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 153 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Lügat-i Ahter-i Cedid

Basım bilgileri bulunmamaktadır. 480 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 154 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Zübde-i İlm-i Hâl - Seyyid Abdülhamid b. Mustafa Reşid

Matbaa-i Osmaniye, 1305. 24 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 155 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Nefâis-i Edebiye nazım kısmı/Midhat Cemal

Araks Matbaası. 1329. 478 sayfa

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 156 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Terk-i Silah/ Aleksan Sarrafyan. 31 s. 1264.

Kitabın alt tarafında yazıları etkilemeyen kurt yenikleri mevcut.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 157 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Karagöz Salnamesi (1. Sene)

Sayfa numarasız. Kapaksız. Fasiküller halinde. 1910

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 158 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Düstur Tertib-i Sani Cilt 1

1911. 879 sayfa.Ciltsiz, kapaksız

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 159 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Amelî Zabıta Hıfzıssıhhası/İbrahim Edhem [Kuray]

İkdam Matbaası. 130 sayfa, resimli. Sondan 4 sayfa eksik haliyle.

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 160 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Din-i Mübin-i İslam (3. cild)/ Hacı Reşid Paşa. Matbaa-i Hayriyye ve Şürekâsı, 1328

. 172 s Kapak ve künye sayfası hasarlı.

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 161 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Müslümanlara Açık Mektub/Kastamonulu Ahmed Hilmi

Amedi Matbaası, 1332. 15 sayfa.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 162 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hazret-i İmam-ı Azam'ın Siyasî Tercüme-i Hali/Hacı Reşid Paşa

Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, 1328. 24 s.

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 163 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Tecvid (Sualli cevab)/ Hıfzi Efendi

Tercüman Basmahanasi, 1329. Bahçesaray/Kırım. 16 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 164 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Tahkikü'l-beyan fi ikameti'l-burhan/Ali Ramiz

Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1332. 52 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 165 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Zekûr Rüşdiye Mekteblerine Mahsus İlmihal

İstanbul 1318. 31 s.

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 166 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Âdâb-ı Muaşeret Hasbıhalleri/ Safveti Ziya. Türk Ocakları Merkez Heyeti M. 1927.

Ön kapak eksik 234+4 s. Bir iki sayfa notlu

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 167 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Şerâre/Muallim Naci

1. baskı 54 s.Kitâbcı Arakel 1301

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 168 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Cevahirü'l-irfan fî Hazaini'l-Kur'an/Saraczâde Muammer- İMZALI_

Ahmed Saki Bey Matbaası 1327. 32 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 169 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Misbahu'l-münir fî Men'i't-tasvir/Hacı Salih

Hüseyin Enver ve Şeriki 1328. 56 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 170 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Ölü/Abdülhak Hamid Tarhan

Dikran Karabetyan Matbaası 1303. 20 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 171 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hucec-i Kat’iyye/Şeyh Abdullah Efendi

Yeni Osmanlı Matbaası. Kapak bantla yapıştırılmış. Fasiküller açılmamış. s. 4+152

 • Starting Bid

  85 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 172 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Rehnüma-i İnkılâb/Ahmed Saib

Kahire/MISIR 1318. Kapaksız. 78+1 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 173 » Osmanlıca Kitap-Dergi

1325-1326 İctimai tarafından kabul ve tasdik edilen kavanin

Matbaa-i Amire 1328. 156+4 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 174 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Anadolu’da Tanin

Tanin Matbaası, 1326. 336 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 175 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hukuk-ı Milel/Baron Şilehta Otokar [Ottocar Schlehta]

El-Cevaib Matbaası, 1295. 190 sayfa. Ciltsiz,

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 176 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Rehber-i Coğrafya/Hasan Tahsin

1. baskı, 55 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 177 » Osmanlıca Kitap-Dergi

El-Kavlü's-sedid fî İlmi't-tecvid yahud Tecvid-i Cedid/Mehmed Zihni

Matbaa-i Amire. 83 s.

 • Starting Bid

  45 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 178 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Boehler Çeliği ve İstimâli

İkdam Matbaası, 1928 Kapakları kopuk. 150 s. Bazı sayfalarda su lekeleri var.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 179 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Şurutu’s-salât/Babakaleli

Matbaa-i Amire 1290. 30 s.

 • Starting Bid

  25 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 180 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Manzume-i Mansur/Niyazî-i Mısrî

Matbaa-i Amire 1288. 23 sayfa. 1. baskı

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 181 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Jan Jak Ruso-Ebüzziya Tevfik

.Matbaa-i Ebüzziya. 1303 1. baskı. 36 sayfa

 • Starting Bid

  60 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 182 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Ahkâm-ı kavanin ve nizamatın tefsiri zımnında nizamen ait olduğu heyetlerin kararları

Mahmud Bey Matbaası 1301. Fihrist+70 s.

 • Starting Bid

  45 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 183 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Siper-i Zelzele/Resul Mestî -YAZARINDAN İMZALI-

Ahter Matbaası, 1903. 48 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 184 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Harbiye ve İhtiyat-ı Zâbit Mektebleri Tamimi

Harbiye Mektebi Matbaası, 1928. 97+2 sayfa.

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 185 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Rahmet/Yakub Kadri (Karaosmanoğlu)

1329. 60 sayfa

 • Starting Bid

  80 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 186 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Mufassal Yeni Tavukçuluk/Cafer Fahri [Dikmen]

Matbaa-i Ebüzziya, 1926. 544 s.

 • Starting Bid

  80 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 187 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Amasya Tarihi/Amasyalı Abdizade -İMZALI-

Hikmet Matbaası 1328. İMZALI. 8+324 s. Biraz yorgun haliyle

 • Starting Bid

  120 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 188 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Müntehabat-ı Âsâr/Rıfat Paşa

82 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 189 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Zeyl-i Müfredât-ı Tıb ve İlm-i Tedavi. 116 s.

Ciltsiz. Kitap, sayfa kenarlarından yazılara ulaşılmamış biçimde hasarlı

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 190 » Osmanlıca Kitap-Dergi

İbret yahud İşret Belası/Mustafa Esad

Enver Efendi Matbaası, 1310. 16 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 191 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Daima Hilekâr. 2. cilt/Jean Leon

Necm-i İstikbâl Matbaası, 1339. 205+1 sayfa. Kapak yıpranmış haliyle

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 192 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Muvaffakiyet ve Hayatın Zevki/Dr. Gasson, Herbert N.

İktisad Matbaası, 1928. 94 s.

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 193 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Korsanlar Kralı (Birinci Kitab: Azgın Düşman)

Şems Matbaası, 1330. 39 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 194 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Safahât, Hatıralar, Beşinci Kitap/Mehmet Akif

Necm-i İstikbâl Matbaası, 1336. 91 s.

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 195 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Muvasele ve Muhabere ve Umur-ı Havaiye Dersi Notları (Muvasele Kısmı)

Harbiye Matbaası, 1928. :149+ sayfa numarasız 3 fasikül şekil vs.

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 196 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Menâkıb-ı Hayvan Bera-yı Teşhiz-i Ezhan/Ezop çeviri:Osman Rasih

Süleyman Efendi Matbaası, 1294. 104 s.Yorgun haliyle

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 197 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Tababet-i İslamiyeden Bir Nebze/Osman Rahmi

Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1324. 87 s. Yorgun haliyle.

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 198 » Osmanlıca Kitap-Dergi

İhtilal ve İnkılâb-ı Osmanî/Yunus Nadi

Matbaa-i Cihan, 1325. 340 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 199 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Tarih ve edebiyat Mecmuası/Ali Emiri Efendi

Evkaf-ı İslamiye Matbaası 1335. 467-482

 • Starting Bid

  15 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 200 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Mükeyyifat ve Müskirat’dan Müskirat/Besim Ömer

Mahmud Bey Matbaası, 1305. Arka kapak eksik. 115 sayfa

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

master-visa-ssl