• Auction Rules
Lot Number: 251 » Prestij Kitaplar

Orientalism and Turkey/ S. Germaner-Z. İnankur

1989. 191 s.

 • Starting Bid

  35 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 252 » Prestij Kitaplar

İslam Devletleri 1/Yılmaz Öztuna

1989. 1044 s.

 • Starting Bid

  6 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 253 » Prestij Kitaplar

Ottoman Empıre In Mınıatures

Kitabın baştan bir iki sayfasında küf izleri var. 1988. 151 s.

 • Starting Bid

  15 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 254 » Prestij Kitaplar

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri/ Ahmet Bican Ercilasun & Komisyon

Bütün yazarlarından imzalı. 1183+502 s. 1. cilt ciltli 2. cilt karton kapaklı.

 • Starting Bid

  180 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 255 » Prestij Kitaplar

Muhibbi Divanı/Coşkun Ak

1987. 875 s.

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 256 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hazine-i Evrak

s.113-128 Numara:8 1297

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 257 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hazine-i Evrak

Numara:18 sayfa:274-288 1297

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 258 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Karagöz mizah gazetesi. 1071. Sayıdan 1087. ye (dâhil) 17 sayı

1081 ve 1072. Sayılarda 2'şer sayfa eksik hâliyle

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 259 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Karagöz mizah gazetesi. 1062, 1063, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1097. sayılar

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 260 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Karagöz mizah gazetesi 1139, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160. Sayılar

Bazı sayılar yorgun. (1156. Sayıda bir sayfanın yarısı kesilmiş.)

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 261 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Karagöz Mizah Gazetesi 903'ten 922'ye (dâhil)

 • Starting Bid

  190 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 262 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hayal, (Osmanlıca Mizahî Gazete) Sayı: 42

4 sayfa

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 263 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hayal, (Osmanlıca Mizahî Gazete) Sayı: 90

4 sayfa

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 264 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hayal, (Osmanlıca Mizahî Gazete) Sayı: 38

4 sayfa

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 265 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hayal, (Osmanlıca Mizahî Gazete) Sayı: 93

4 sayfa

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 266 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Haftalık Mecmua (Osmanlıca dergi) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sayılar

Dergiler birbirlerine alelade bir biçimde yapıştırılmış, 8. sayı hasarlı

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 267 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Âşiyan -Edebî, ilmî, ahlakî haftalık mecmua- Sayı:2

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 268 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Türk Yurdu Yıl:1 Sayı:23

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 269 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Türk Yurdu Yıl:1. Sayı:24

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 270 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Sebilürreşad (Osmanlıca dergi)

yorgun haliyle

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 271 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Sebilürreşad (Osmanlıca dergi)

yorgun haliyle

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 272 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Sireti'n-Nebî (Farsça)

Ciltli, temiz, tam. 304 sayfa 1313.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  3

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 273 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Osmanılca lügat (eksik)

Baştan ve sondan eksik. 30. sayfadan başlayıp 952. sayfada bitiyor.

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 274 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Amelî Malumat-ı Diniye (eksik)

7. sayfadan başlayıp 94. sayfada bitiyor.

 • Starting Bid

  3 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 275 » Osmanlıca Kitap-Dergi

İslam Tarihi 2, 3, 7, 8, 9. Ciltler Toplam 5 cilt)/Caetano, Leone/ Hüseyin Cahid (Yalçın). 1925

İçi temiz, çeperleri nemden küf oluşmuş, sayfalar iyi. Ciltsiz haliyle

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 276 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Yeni Tarih-i Umumî/Ali Reşad. Liselerin 1. Devre 2. Sınıfları (sondan eksik)

1341 tarihli. Kitap 158. sayfada bitiyor. Sondan eksik.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 277 » Osmanlıca Kitap-Dergi

İlm-i ziraat (eksik). Baştan 128 sayfa eksik. 128'den 295. sayfaya kadar. Sonu tam.

Resimli

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 278 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Askerî Din Dersleri/M. Cevdet. (sondan 3 sayfa eksik.)Yeni Matbaa. 1928

Sondan 3 sayfa eksik. Arka kapak eksik haliyle. 236 sayfa.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 279 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Dudaktan Kalbe/Reşad Nuri (Künye sayfası ile sondan 1 yaprak eksik)

3-396 sayfalar arası. Ciltli ancak cilt kapakları kopmuş haliyle

 • Starting Bid

  30 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 280 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Fransa Sefaretnamesi /Mehmed Vahid Seyyid (eksik sayfalı)Matbaa-i Ebüzziya 1304

Orijinali 118 sayfadır. Elimizdeki kitabın 97'den 112. sayfaya kadar olan bölümü (15 sayfa) eksiktir.

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  3

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 281 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Şehzâde Cem Vak'asında Mesele-i Hamiyyet/Çerkeş Şeyhizâde Halil Halid. 1327

24 sayfa olması gereken kitap 16 sayfa olup 8 sayfası eksiktir. Kapaksız

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 282 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Usul-i Tenkid ve Tertib/Şemseddin Sami.Mihran Matbaası 1303

31. sayfadan başlayıp 130+1. (131) sayfada bitmektedir.

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 283 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Türk Kanun-ı Medenîsi (eksik). Ahmed Kamil Matbaası 1926

5. sayfadan başlayıp 266. sayfada bitmektedir haliyle

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 284 » Osmanlıca Kitap-Dergi

İlaveli Enisü'l-Âbidîn /El-Hac Muhammed Nahif Bin El-Hac Ahmed

130 sayfa. (sondan 12 sayfa eksik)

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 285 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Menakıb-ı İslam: Kısm-ı Sani/Ahmed Rasim. Baştan eksik

2. cilt 335-694 sayfalar arasıdır.Elimizdeki ise 497-694 sayfalı

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 286 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Tarih-i Taberî (eksikler var)

Kitap 3. sayfadan başlıyor ve 536'da bitiyor. Ciltli

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 287 » Osmanlıca Kitap-Dergi

İlâveli Müntahabât-ı Lûgat-ı Osmaniye (2 Cilt Bir arada) eksikler var

5. sayfadan 548'e kadar. Baştan ve sondan eksik

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 288 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Haleb-i Sagir (sondan eksik). Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye 1320.

270 s. Sondan birkaç sayfa eksik.

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 289 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Mirat-ı Tarih-i Osmanî (ilk 20 sayfa eksik) İstanbul 1293

İlk 20 sayfa eksik. Kitap güneş, nem ve toza maruz kalmış. Yorgun cilt.

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 290 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Trakya vilayet ve sancakları ile ilgili salname (eksik)

Sayfa 3'ten başlayıp 258'de bitiyor.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 291 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Yeni Takvim 1309 sene-i maliye 1894 sene-i miladiye (eksik)

63. sayfadan 192. sayfaya kadar.

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 292 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Asar-ı Eslafdan Tezkire-i Salim (Eksik sayfalıdır.) İst. 1315. 464 sayfa.

464 sayfa. Sondan eksiktir.Ciltsiz, kapaksız. Formalar halindedir.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 293 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Mebâniü'l-İnşa/Süleyman Paşa 264 sayfa. Eksikli haliyle

Kitabın kapağı, künye sayfası bulunmamaktadır. Sondan da eksik var.

 • Starting Bid

  15 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 294 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Hukuk-ı Ticaret -2.kitap/Ahmed Reşid Paşa. Ticaret Odası Gazetesi Matbaası 1312 (eksik)

Kitap 1-176 sayfaları arasındadır. 176'dan sonraki sayfalar eksiktir.

 • Starting Bid

  10 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 295 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Kitab-ı Ravzatü'l-Ebrâr (eksik) 241. sayfadan başlayıp 636. sayfada bitiyor

Yani baştan 240 sondan ise 1 sayfa eksiktir.

 • Starting Bid

  20 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 296 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Tarih-i Fütuhu'ş-Şam/İmam Vakıdî. Eksik.Tercüman-ı Hakikat Matbaası 1302

Tamamı 153+2 sayfadır. Elimizdeki kitap 112 sayfa olup sondan eksik

 • Starting Bid

  15 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 298 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Âsâr-ı Eslafdan Tezkire-i Latifî. İkdam matbaası 1314

Kitap fasiküller halinde ve dağınık. 1-208 sayfa sondan eksik.

 • Starting Bid

  45 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 299 » Osmanlıca Kitap-Dergi

Tepedelenli Ali Paşa /Ahmed Müfid. Matbaatü'l-Hilâl 1903.

Fasikülleri dahi açılmamış ancak sondan bayağı sayfa eksiği var

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

master-visa-ssl