Grönlanda’ya Seyahat/Mehmed Ekrem

Asır Matbaası,İstanbul, 1316,20 s.