Tehniyyetnâme - i Hıdîviyye/Mehmed Mihri Efendi

Bu eser, Mısır Hıdivi (valisi) Mehmed Tevfik hakkında yazılan ikisi Türkçe ve ikisi Farsça olmak üzere toplam 4 kasîde ihtiva etmektedir. Eserin nerede ve ne zaman basıldığı belirtilmemiştir. 15s.