Münşeat-ı Mahmud Celaleddin Paşa/Mahmud Celaleddin Paşa

Dersaadet, 1312, Mahmud Paşa'nın mektuplarını, nutuklarını ve diğer yazılarını içeren bir kitaptır. Sayfa eksiği yoktur.152 s.