Muharrerat-ı Nâdire/Muhtelif 8 yazar

İzzet Efendi Matbaası, İstanbul, 1289,5. cilt. 177-216. sayfalar. 40 s.