Ahvâl-i Sergüzeşt-i Aşk

İzzet Efendi Matbaası, İstanbul, 1294,Katologlarda "Sergüzeşt-i Ahvâl-i Aşk" şeklinde geçiyor. Fakat kitabın üzerinde "Ahvâl-i Sergüzeşt-i Aşk" şeklinde yazmaktadır. 50 s.