Mekteb-i Sultaniye 1316 sene-i hicriyesi tevzi-i mükâfat cedvelidir

Matbaa-yı Ebuzziya, Kostantıniyye, 1316, Ciltsiz, kapağında hafif hasarlar bulunmaktadır. 84 s.