Muhtasar Coğrafya/Süleyman Şevket

Şeyh Yahya Efendi Matbaası, Dersaadet,1290, 2. baskı. 130 s.