Makamat//Harirî

Farsça. Künye bilgilerinin bulunduğu sayfa eksiktir. 230 s.