Benâm-ı Havariyun burûc-ı fünûn/Beyzâde Aleksandır

Matbaa-i Amire, İstanbul 1273. Ciltsiz, .90 s.