Ahen ve Zırhlı/Aksaraylı Mehmed Paşa

Bahriye Matbaası, İstanbul 1307. Ciltli. Çok sayıda şekil ve çizimli. 629 s.