Musahabat-ı Leylîye/Ahmed Midhat

Tercüman-ı Hakikat Matbaası, 1304, üç sayfa sondan eksik, 29 s.