İstibdad, İnkılâp, Ahlâk, Tarihî Sözler/İbradılı Mehmet Şükrü bin Ahmet

Matbaa-yi Ahmet Kamil, Dersaadet,1324, Tam sayfa, Fasikülleri açılmamış. Nadir bir eser. 32 s.