Ahkâm-ı Adliyenin Mukaddimesi ile Kitab-ı evveli

Matbaa-i Amire, İstanbul, 1286, Biraz yorgunca.77 s.