Kaside-i Bürde

Ali Rıza Efendi, cilt yıpranmış, Son sayfada kırmızı mürekkeple yazılmış notlar bulunmaktadır. 72 s.