Velayetnâme/Hacı Bektaş Velî

İstanbul, Cİltsiz, kapaksız, tam sayfa. Litografik usulle basılmış. Taşbaskı. 57 s.