Mekteb-i Edeb/Arakil

A. M. Şirket-i Mürettebiye Matbaası, İst. 1303, Temiz, ciltsiz.
Kitabın kapağında "Kitapçı Arakil" mührü vardır. 400 S.