Sultan Abdülhamid-i Sânîye Dair Tarihî Vesiklar/Abdurahman Şeref- Ahmed Refik

Hilâl Matbaası, İstanbul, 1918, Kapaksız, ciltsiz. Tam sayfa. 16+152+4 s.