Mecmua-i Fünun-ı Askeriye

Ceride-i Askeriye Matbaası, İstanbul, 1308, Aylık Dergi. 9. sene, 108. cüz. Fasikülleri açılmamış fakat kapağı biraz yıpranmış. 320-379 sayfalar, 59 s.