Hal’ler İclaslar/Mehmed Memduh (Esbak Dahiliye Nazırı)

Matbaa-i Hayriyye ve Şürekası, İstanbul, 1329, 178 s. fasikülleri açılmamış.