Arnavutluk 20 Frank 1939 (İtalyan İşgali) - Haliyle