1923-1944 Bulgaristan Faşizme ve Kapitalizme Krşı Savaşan Rozeti

40x36 mm - 9.90 gr