6.Emisyon 2.Tertip 5 Türk Lirası Seri Takipli J11 - ÇİL