6.Emisyon 2.Tertip 5 Türk Lirası Seri Takipli K69 - ÇİL