6.Emisyon 3.Tertip 20 Türk Lirası Seri Takipli F10 - ÇİL