6.Emisyon 1.Tertip 50 Türk Lirası Seri Takipli H66 - ÇA/ÇİL