6.Emisyon 2.Tertip 50 Türk Lirası Seri Takipli I87 - ÇİL