6.Emisyon 3.Tertip 100 Türk Lirası Seri Takipli J28 - ÇA