6.Emisyon 3.Tertip 1000 Türk Lirası Seri Takipli F25 - ÇİL