7.Emisyon 1.Tertip 500 Türk Lirası Seri Takipli B10 - ÇİL