7.Emisyon 1.Tertip 1000 Türk Lirası Seri Takipli E13 - ÇA