7.Emisyon 2.Tertip 5000 Türk Lirası Seri C73 - ÇİL