7.Emisyon 2.Tertip 5000 Türk Lirası Seri Takipli D06 - ÇİL