7.Emisyon 4.Tertip 10000 Türk Lirası Seri K30 - ÇA