7.Emisyon 2.Tertip 100.000 Türk Lirası Seri Takipli D72 - ÇİL