7.Emisyon 3.Tertip 100.000 Türk Lirası Seri Takipli F84 - ÇA/ÇİL