7.Emisyon 3.Tertip 100.000 Türk Lirası Seri Takipli J79 - ÇİL