7.Emisyon 3.Tertip 250.000 Türk Lirası Seri Takipli G09 - ÇİL