7.Emisyon 4.Tertip 500.000 Türk Lirası Seri Takipli K55 - ÇİL