7.Emisyon 2.Tertip 1.000.000 Türk Liraıs Seri Takipli N39 - ÇA/ÇİL