7.Emisyon 1.Tertip 20.000.000 Türk Lirası Seri B78 - ÇİL